Svetovalno središče Novo mesto

Naše svetovalno središče deluje od leta 2001 dalje in je eno izmed 17 slovenskih svetovalnih središč. Pomoč je brezplačna, saj dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Nudimo vam nasvete pri vključitvi v izobraževalne programe tako za prosti čas kot za vpis v srednjo šolo ali študij. Svetujemo vam pri odločitvah pri izbiri primernega izobraževanja ter podporo tekom izobraževanja.

Poleg Svetovalnega središča Novo mesto smo izvajali tudi podporno dejavnost svetovanja za brezposlene z namenom krepitve kompetenc za večjo konkurenčnost na trgu dela. V letih 2015 in 2016 je bila dejavnost financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Svetovalno središče Novo mesto deluje tudi izven sedeža Svetovalnega središča.

Kontakt:

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 031 701 191

Svetovanje po e-pošti: svetovalno.sredisce@ric-nm.si

Osebno svetovanje v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto (Topliška 2, 8000 Novo mesto). Za osebni obisk v času uradnih ur se predhodno naročite po telefonu.

  • sreda: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • četrtek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
V obdobju od julija do avgusta bodo uradne ure potekale ob sredah in četrtkih od 9.00 do 12.00. Dislokacije v tem obdobju ne bodo delovale.

*Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto ter podporne dejavnosti svetovanja za brezposlene z namenom krepitve kompetenc za večjo konkurenčnost na trgu dela in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v RIC-u Novo mesto vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v RIC-u Novo mesto.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Video Svetovanje za znanje

/BHR2glsMXV8

 

Galerija

Financerji