Dislokacija ISIO - Šentjernej

V prostorih KC Primoža Trubarja Šentjernej, 5. novembra 2018 (pričetek ob 8.00 do 11.00 ure), brezplačna svetovalna podpora vsem odraslim, kjer se bomo pogovorili o vaših željah, potrebah, interesih in kariernih ciljih.

Za osebni obisk pokličite svetovalko:

Ana Marijo Blažič

Svetovalni telefon: 07 393 45 52 ali 07 393 45 55 , 031 701 191

E-pošta: svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji