Svetovanje: izobraževanja za poklic ali zaposlitev

Na dislokaciji Svetovalnega središča Novo mesto nudimo možnosti izobraževanja za poklic in vpisnih pogojih v različne programe in možnosti prehajanja med programih, odločanju za izbiro primernega izobraževanja, načrtovanju in spremljanju izobraževanja, in sicer v prostorih Občine Šmarješke Toplice, 19. aprila 2019 (od 08.00 do 11.00 ure).

Za osebni obisk pokličite ali pišite svetovalki Ana Mariji Blažič.

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 031 701 191

E-pošta: ana.marija.blazic@ric-nm.si, svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji