Parada učenja 2018

Parada učenja - dan učečih se skupnosti' je obogatitev projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU). V RIC-u jo organiziramo vsako leto, od leta 2013 dalje. Pri izvedbi sodelujemo s koordinatorjem - Andragoškim centrom Slovenije.

Parada učenja je 'sejem' priložnosti za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu, udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko javnost privlačni dogodki.

Celodnevni dogodek bomo letos organizirali v sredo, 16. maja 2018 z vodilno temo DAROVI PRETEKLOSTI BOGATIJO ŽIVLJENJE - rokodelstvo in ohranjanje starih običajev.

Podrobnejši program Parade učenja 2018 si lahko ogledate na povezavi

Finencerji

Informacije

Simona Pavlin
07 393 45 53
simona.pavlin@ric-nm.si