Program regijskega usposabljanja pedagoških delavcev "Le z drugimi smo" v RIC Novo mesto

Vabimo vse pedagoške delavce, da se udeležijo usposabljanja »Le z drugimi smo«, ki bo tokrat potekalo pri nas, v Novem mestu, 19. in 20. 10. 2017. Izvajata ga ZRC SAZU in Pedagoški inštitut z zunanjimi sodelavci in sodelavkami.

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

V programu »Le z drugimi smo« bo izvedenih več samostojnih 16-urnih seminarjev:

  • Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij - koordinatorica dr. Alenka Gril
  • Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praks - koordinatorica dr. Mirjam Milharčič Hladnik
  • Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu - o koordinatorica dr. Alenka Gril


Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« bo potekalo 19. in 20. 10. 2017 (11.30–19.15, 8.00–15.45) v prostorih Razvojno izobraževalnega centra (RIC) Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna dolina, 5000
Nova Gorica.

 

Kotizacije za izobraževanje ni. Seminarji se bodo izvajali sočasno in vzporedno. 

Za dodatne informacije pa lahko pišete na: info@lezdrugimismo.si.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu na spletni strani www.lezdrugimismo.si.

Na usposabljanje se lahko prijavite tukaj.

OPOMBA: Seminarje najlažje najdete, če iščete pod ključnimi besedami »novo«, »mesto«, »regijsko« ali pod ključnimi besedami imena posameznega seminarja, npr. »komunikacija«, »intergacija« ipd.

Dokumenti

Financerji