Program regijskega usposabljanja pedagoških delavcev "Le z drugimi smo" v Kopru

Vabimo vse pedagoške delavce, da se udeležijo usposabljanja »Le z drugimi smo«, ki bo tokrat potekalo v Kopru, 26. in 27. 6. 2017. Izvajata ga ZRC SAZU in Pedagoški inštitut z zunanjimi sodelavci in sodelavkami.

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

V programu »Le z drugimi smo« bo izvedenih več samostojnih 16-urnih seminarjev:

  • Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje - koordinatorica dr. Marijanca Ajša Vižintin
  • Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi - koordinatorica dr. Mirjam Milharčič Hladnik
  • Ničelna toleranca do nasilja - Koordinatorica mag. Sabina Autor


Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu na naši spletni strani www.lezdrugimismo.si.

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« bo potekalo 26. 6. 2017 od 7.30 do 15.45 in 27. 6. 2017 od 8.00 do 15.45 v prostorih Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria / Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, Gimnazijski trg 7, 6000 Koper. 

Kotizacije za izobraževanje ni. Seminarji se bodo izvajali sočasno in vzporedno. Udeleženci bodo po opravljenem seminarju in po izpolnjeni evalvaciji v sistemu Katis prejeli potrdila, ki jih bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, uveljavljali za poklicno napredovanje.

Na usposabljanje se lahko prijavite tukaj.
(Seminarje najlažje najdete, če iščete pod ključnimi besedami »Koper«, ali pod ključnimi besedami imena posameznega seminarja, npr. »Vključevanje«, »Toleranca« ipd. )

Za dodatne informacije pa lahko pišete na: info@lezdrugimismo.si.