Svetovalno središče na dislokacijah

Želite pridobiti informacije in imeti svetovanje o možnostih vključitve v izobraževanje ali glede podpore pri učenju?

V prostorih Občine Šmarješke Toplice, 23. oktobra 2019 (od 12.00 do 15.00), dobite obširnejše in celovitejše individualno svetovanje.

Za osebni obisk pokličite ali pišite svetovalki Tadeji Arkar.

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 041 686 721

E-pošta: tadeja.arkar@ric-nm.si, svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji