Svetovalno središče na dislokaciji v Žužemberku

Izkoristite brezplačno svetovanje blizu vašega doma. 

V prostorih Občine Žužemberk (sejna soba), Žužemberk, 20. februarja 2020 (od 13.00 do 15.00), dobite obširnejše in celovitejše individualno svetovanje.

Za osebni obisk pokličite ali pišite svetovalki Tadeji Arkar.

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 041 686 721

E-pošta: tadeja.arkar@ric-nm.si, svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji