Svetovanje v Šentjerneju: V novo leto z novimi cilji

Zastavite si cilje in jih v novem letu tudi uresničite. Če pri tem potrebujete pomoč, izkoristite brezplačno svetovanje blizu vašega doma. 

V prostorih KC Primoža Trubarja, Šentjernej, 22. januarja 2020 (od 8.00 do 11.00), dobite obširnejše in celovitejše individualno svetovanje.

Za osebni obisk pokličite ali pišite svetovalki Tadeji Arkar.

Svetovalni telefon: 07 393 45 55, 041 686 721

E-pošta: tadeja.arkar@ric-nm.si, svetovalno.sredice@ric-nm.si

Financerji