Dan EU projektov

21.10.2019

V četrtek, 17. oktobra smo se v RIC-u Novo mesto pogovarjali o prednostih mednarodnega sodelovanja. RIC namreč že od leta 2010 aktivno sodeluje v mednarodnih projektih. Do sedaj smo vodili in sodelovali v več kot 24 evropskih projektih, v katerih smo navezali stik z več kot 100 organizacijami iz različnih Evropskih držav. Sodelovanje s partnerji iz tujine nam omogoča pogled na lokalne probleme z drugačnega vidika, ustvarja nove rešitve, navdihuje in razvija organizacijo. Mednarodni projekti vsebujejo konkretne aktivnosti z jasno opredeljenimi rezultati, ki koristijo vsem vključenim državam.

Sodelovanje daje nove razsežnosti lokalnim projektom, saj udeležencem prikazuje alternativne in inovativne načine prepoznavanja in reševanja težav. Pri projektih sodelovanja se pojavljajo različne vrste dodane vrednosti. Načrtno razvijamo projektne ideje, s katerimi uresničujemo strateške cilje zavoda in prispevamo k večjim možnostim za vključevanje odraslih, predvsem ranljivih skupin, v vseživljenjsko učenje v širšem lokalnem okolju in regiji.

Dan EU projektov nam je dal priložnost za promoviranje rezultatov mednarodnih projektov ki smo jih razvili v RIC-u. Udeleženci dogodka so spoznali rezultate iz petih področij:

1. Uporabnost priročnikov in mobilne aplikacije za učitelje in druge strokovne delavce nastalih v mednarodnih projektih. (projekta: RISE Roma Inclusive School Experiences, Hey! Teachers don’t leave the kids alone)

2. Spodbujanje finančne pismenosti Romov in drugih ranljivih skupin (projekt: Finančna pismenost za Rome - Finally)

3. Skrb za zdravje in splošen dvig kvalitete življenja ranljivih skupin (projekt: Sodelovanje za zdravje Romov SORO)

4. Krepitev IKT kompetenc preko e-učenja in pridobivanje digitalnih značk (projekt: Upskilling Adult Educators Digital Lead -Upskillead)

5. Krepitev mehkih veščin in uporaba orodij za merjenje le-teh (projekta: Talking, SoftSkills4EU)

 

Galerija

Financerji