Drugo projektno srečanje partnerjev projekta Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?

29.5.2015

Od 25. do 26. maja 2015 je v Firencah v Italiji potekalo drugo projektno srečanje partnerjev projekta Zgodnje poroke – kultura ali zloraba? Srečanje je bilo namenjeno pregledu izvedenih aktivnosti projekta, izmenjavi izkušenj pri izvedbi usposabljanj za mediacijo v večkulturni skupnosti in dogovoru o vsebinah preventivnih programov za osnovnošolsko mladino, ki se bodo pričela izvajati v osnovnih šolah septembra 2015. Nekoliko več časa smo partnerji projekta namenili oblikovanju predlogov za pripravo izvirnejšega promocijskega materiala projekta z namenom večje prepoznavnosti projekta. Projektni partnerici iz RIC-a Novo mesto in LU Kočevje sta predstavili idejo o oblikovanju didatičnega materiala (igralnih kart), ki se bodo lahko uporabljale pri delu z osnovnošolsko mladino in obenem imele promocijsko vlogo.

Projektnega srečanja so se udeležili tudi trije romski mediatorji, dva iz Slovenije in en iz Italije. Medsebojno so si izmenjali izkušnje dosedanjega dela na terenu ter spregovorili o posebnostih romskih skupnosti v posamezni državi.

Srečanje je bilo namenjeno tudi ogledu mestnih naselij, kamor je občina Firence  preselila romske družine ob zaprtju romskih naselij ter enega izmed večjih romskih naselij v samem mestu. V romskem naselju nas je sprejel muslimanski verski vodja (imam) in predstavil njegovo mediatorsko vlogo pri reševanju težav med večinskim prebivalstvom in različnimi skupinami Romov na področju Firenc.

Galerija