Novi brezplačni programi so v polnem zagonu – pridružite se udeležencem tudi vi!

19.4.2019

V prvih mesecih letošnjega leta smo veliko pozornosti namenili promociji programov za razvijanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki jih izvajamo v projektu TPK 2018–2022. V tem letu imamo možnost izvesti 32 programov za razvijanje digitalne kompetence, sporazumevanje v tujih jezikih in slovenščini ter pridobivanje različnih drugih znanj in spretnosti za osebni in/ali poklicni razvoj. Večino programov moramo zaradi zahtev financerjev, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada, izvesti v prvi polovici leta.

Trenutno je v programe že vključenih 165 udeležencev, ki nadgrajujejo svoje znanje Excela, Worda, poznavanje interneta in možnosti uporabe e-pošte, nemščine, angleščine in slovenščine v začetnih in nadaljevalnih programih.

6. maja bomo začeli s programom Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravja, v katerem je še nekaj prostih mest (urnik je objavljen tukaj). Če razmišljate o tem, da bi bilo dobro kaj storiti za lastno zdravje, se nam pridružite (več informacij: 041 555 870). V programu boste dobili informacije in spodbude ter preizkusili vrsto praktičnih vaj, s katerimi boste lahko bolje skrbeli za svoje zdravje.

Prosta mesta so tudi v programih za nadgradnjo znanj s področja računalništva (Word, priprava na izpit za pridobitev ECDL - evropskega spričevala za znanje računalništva na osnovnem nivoju in prijava na izpit ECDL na osnovnem nivoju) in komunikacije.

Če ste starejši od 45 let, zaposleni ali brezposelni, ne oklevajte. Vzemite si čas za učenje – stari kitajski pregovor pravi, da je znanje zaklad, ki povsod spremlja svojega latnika.

Za učenje se vedno najde čas.

 

Več informacij:

Marjeta Gašperšič, marjeta.gaspersic@ric-nm.si, 041 555 870

Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745

Simona Pavlin, simona.pavlin@ric-nm.si, 059 075 711

Belinda Lovrenčič, belinda.lovrencic@ric-nm.si, 031 746 004

Financerji