Osebni izobraževalni načrti

10.4.2018

Vključitev v vsako izobraževanje, ki traja malo dalj, zahteva od udeleženca kar nekaj prilagajanja na novosti, ki jih vključitev v izobraževanje vnaša v njihovo življenje. Mladim Romom v osnovni šoli za odrasle pomagamo na najrazličnejše načine. Eden od njih je tudi priprava osebnega izobraževalnega načrta, za katerim stoji preprost akcijski načrt v treh korakih: 1. Kaj bom naredil? 2. Kako bom to naredil? 3. Do kdaj bom to naredil?

Galerija