PIAAC v Sloveniji

20.9.2017

Za raziskavo je bil izbran reprezentativen vzorec odrasle populacije, 5.000 oseb, v starosti od 16–65 let, ki živi v Sloveniji. Najbolje so bili v raziskavi pripravljeni sodelovati odrasli iz kmečkih naselij Koroške, Zasavske in Goriške regije. Najslabše pa so se odzivali moški, starejši od 45 let iz Ljubljane in Maribora. Zelo dobro so se odzivali mlajši do 25 let.

Raziskava je pokazala:

• Odrasli v Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja v OECD na področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.

• Približno eden od štirih odraslih v Sloveniji ima nižje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov, kar je nekoliko slabše od povprečja v OECD.

• Razlike med doseženimi rezultati so pri odraslih v Sloveniji večje od povprečja v državah OECD.

• Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri uspešnosti glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje.

• Dosežki odraslih na področju besedilnih spretnosti so se opazno izboljšali v zadnjih dveh desetletjih. • Merjene spretnosti delavcev v Sloveniji se dobro ujemajo z delom, ki ga opravljajo.

• Tako kot v drugih državah OECD ima tudi v Sloveniji višja raven besedilnih in matematičnih spretnosti pozitiven vpliv na vključenost v delovno silo in višino plačila ter na številne neekonomske dejavnike, kot so npr. zaupanje drugim, politična učinkovitost, prostovoljno delo in lastna ocena zdravja.

 

Več si lahko preberete na spletni strani PIAAC.