Pogovor z Darkom Rudašem

21.10.2016

5. oktobra 2016 nas je obiskal predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš. Pri pogovoru so se udeležencem usposabljanja za pridobitev NPK Romski koordinator pridružili tudi udeleženci Osnovne šole za odrasle. S sodelovanjem so pokazali zanimanje predvsem na temo romskega naselja Pušča in njegove ureditve. Zanimal jih je tudi socialni položaj prekmurskih Romov v primerjavi z dolenjskimi.

Pojasnil je, da je razlika med Romi v Prekmurju in na Dolenjskem v sprejemanju, strpnosti na romski strani in na strani večinskega prebivalstva. Razloge za tako stanje na Dolenjskem pripisuje izobrazbeni strukturi, saj je na Dolenjskem ta slaba, kar posledično vodi v brezposelnost.

Vendar so tu na potezi Romi. Če želijo biti sprejeti, se morajo prilagoditi. Pri tem je najpomembnejša prostorska urejenost. Pri reševanju te problematike Rudaš vidi težavo v dolenjski lokalni skupnosti in njenemu delovanju. Navedel je nekaj primerov, kako to problematiko rešujejo med prekmurskimi Romi.

Udeležence je najbolj zanimalo področje zaposlovanje, saj so po končani osnovni šoli nekonkurenčni na trgu dela, predvsem zaradi predsodkov. Na to temo je Rudaš podal nekaj svojih idej in pojasnil, kako jih uresničujejo v Prekmurju.

Udeleženci so bili nad gostom navdušeni. Dogovorili so se, da se še srečajo, mogoče celo na Pušči.

Galerija