Prvi udeleženci zaključili program Finančna pismenost za Rome

30.6.2015

V okviru mednarodnega projekta Grundtvig Multilateral - Finančna pismenost za Rome (FINALLY: http://finally.splet.arnes.si/), katerega cilj je izboljšati finančno pismenost med Romi in poznavanje različnih potrošniških storitev, je RIC Novo mesto skupaj s partnerji iz petih držav razvil izobraževalni program in posebna učna gradiva, prilagojena potrebam romske manjšine in usmerjena v pridobivanje praktičnih veščin.

V maju so se v okviru 24-urnega programa pilotno usposobili učitelji in drugi strokovni delavci za izvajanje programa, danes pa je 56-urni program uspešno zaključila prva skupina Romov. Vsebine in nastale učne pripomočke je v mesec in pol dolgem programu preizkušalo 19 trebanjskih Romov, saj je program potekal v prostorih CIK-a Trebnje. Program je sestavljen iz štirih vsebinskih modulov: Kako čim bolj smotrno upravljati z družinskim proračunom,  možnosti varčevanja,  razumno izposojanje denarja ter kako povečati prihodke s (samo)zaposlitvijo. Pripomogel bo k izboljšanju odnosa do denarja, boljšemu izkoristku razpoložljivega denarja, boljši kakovosti njihovega življenja ter povečanju zaupanja v bančne storitve. Poleg RIC-evih mentorjev sta program obogatili tudi bančnica in samostojna podjetnica. Program je uspešno zaključilo 17 udeležencev.

Ob koncu leta 2015 bodo nastali programi, gradiva in pripomočki v različicah jezikov vseh partnerskih držav. Aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na spletni strani www.project-finally.eu.
Program bo v prihodnje z manjšimi prilagoditvami primeren tudi za usposabljanje drugih ranljivih ciljnih skupin, tako odraslih kot tudi otrok.

Projekt sofinancira EU v okviru programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Grundtvig večstranski projekti/Grundtvig Multilateral Projects.

Galerija

Financerji