Raziskava PIAAC

7.9.2017

PIAAC je mednarodna raziskava o kompetencah odraslih, starih med 16 in 65 let. Kratica PIAAC pomeni Programme for the International Assessment of Adult Competences, v slovenskem prevodu pa pomeni Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih. V raziskavo je bilo vključenih 200.000 odraslih iz 33 držav, med katerimi je tudi Slovenija.

Raziskava je zamišljena kot ponavljajoča se raziskava (5-10 let) in naj bi omogočila primerjavo spretnosti in kompetenc med državami ter merila njihovo spreminjanje v posameznih časovnih obdobjih. Anketiranje odraslih poteka izključno individualno po domovih oziroma gospodinjstvih in traja približno dve uri.

Raziskava meri tri širša področja: besedilne spretnosti, matematične spretnosti in spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Hkrati zbira tudi podatke o uporabi teh spretnosti pri delu in v vsakdanjem življenju. Raziskava naj bi torej pokazala, »na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo« in »koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci« ali »kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali« pa tudi, »kakšen je uspeh izobraževalnega sistema« v primerjavi s potrebami trga dela.

Namen raziskave je prispevati k izboljšanju stanja v smeri celovitejšega in bolj usklajenega medresorskega načrtovanja ter izvajanja ukrepov izobraževalne, zaposlitvene, kulturne, socialne, gospodarske, kmetijske, okoljske idr. politike.

V Sloveniji raziskavo izvaja konzorcij pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije, s partnerji Univerzo v Ljubljani in Statističnim uradom Slovenije. V raziskavo je bilo vključenih več kot 5.000 odraslih iz cele Slovenije.