Razvoj učnega gradiva za učitelje, ki delajo z migranti

29.9.2017

V projektu Talking razvijamo program usposabljanja za učitelje, ki delajo z migranti. Vsebina izpostavlja pridobitev mehkih veščin za delo z migranti v povezavi z vnašanjem elementov transakcijske analize ter konkretna uporabna znanja kot so poznavanje ciljne skupine ipd. Usposabljanje bo potekalo klasično ob uporabi interaktivnega e-učenja, ki bo na portalu projekta. Dostop do gradiva bodo imeli lahko vsi, ki jih ta tematika zanima in se bodo na portal projekta registrirali.

Spremljajte spletno stran ter FB projekta.

 

Financerji