S svojo ustvarjalnostjo lahko tudi zaslužim

4.9.2015

V tem tednu smo izvedli motivacijsko delavnico z namenom spodbujanja starejših brezposelnih za vključitev neformalni program, v katerem bodo pridobili veščine in znanja s področja osnov šivanja in krojenja, vključili pa jih bomo tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja z merjenjem kompetence podjetništvo in samoiniciativnost. V sklopu podjetniških vsebin (kako izdelati poslovni načrt, kako do s.p. ali osebnega dopolnilnega dela, pripovedi izkušenj uspešnih podjetnikov …) bodo imeli priložnost, da svoja znanja nadgradijo in s tem razvijajo tudi kompetenco podjetnost in samoiniciativnost, kar jim bo omogočalo večjo konkurenčnost na trgu dela.

Galerija

Financerji