Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovani udeleženci in partnerji, spoštovani prijatelji RIC-a,

29.9.2017

zadnjih (skoraj deset let) smo skupaj ustvarjali podobo našega zavoda, možnosti in priložnosti za vse, ki želijo z nami stopati na pot znanja. Verjeli smo v to, kar delamo, verjeli, da je znanje pot, ki pelje naprej vse, tako nas v RIC-u kot vse okoli nas.

Različne podobe imajo ta leta – od centra vseživljenjskega učenja, ISIO, UŽU, TVU, Družinski krizni center, študijski krožki, Parada učenja, PUM, osnovna šola za odrasle do mednarodnih projektov. Veliko sodelavk in sodelavcev, projektov, veliko zgodb, veliko udeležencev, veliko strokovnjakov, veliko odločevalcev, veliko partnerjev … ob katerih sem osebnostno in strokovno rasla ter se razvijala.

Ko gledam nazaj, sem ponosna na dosežke preteklih let, za katere je vsak od nas prispeval svoj čas, energijo, znanje, voljo … pa tudi vztrajnost, razumevanje in ideje.

Hvaležna sem vsem, ki ste verjeli v skupne cilje, in odgovorno in strokovno opravili svoje delo.

Iskrena hvala za sodelovanje vsem:

  • vam, dragi sodelavci in sodelavke, sedanji in vsi bivši, ki ste predano in osebnim zadovoljstvom sledili skupnemu poslanstvu, viziji in uresničevali skupne vrednote,
  • vsem zunanjim sodelavcem in prostovoljcem, ki ste in še izvajate naše programe,
  • vsem partnerjem v različnih društvih, zavodih in institucijah, ki ste bogatili naša sodelovanja,
  • vsem partnerjem v mnogih projektih, s katerimi si delimo uspešne rezultate,
  • našemu ustanovitelju za podporo in sodelovanje,
  • vsem članom sveta za razumevanje in konstruktivno delo,
  • vam, spoštovani udeleženci, za zaupanje in radovednost, ki sta nas pripeljali k nam, za vse pobude in odkrite kritike, ki so prispevali h kakovosti našega dela.

Mnogo prijetnih spominov me bo vedno vezalo na teh, prav posebnih, deset let, polnih ustvarjalnih, učečih, sodelovalnih, partnerskih, napornih, veselih, razmišljujočih, iščočih, begajočih, strokovnih, skupnostnih, nemirnih, stresnih dni …  Kot večni optimist spuščam v pozabo neprijetne zadeve, da lahko ostanejo le lepe in prijetne.

Še enkrat, najlepša hvala za skupno pot in opravljeno delo!

Prepričana sem, da boste tudi v prihodnje RICevci pod vodstvom v. d. direktorja Gregorja Sepaherja odgovorno in strokovno oblikovali poti znanja in rasti na številnih področjih in s tem obogatili širšo skupnost. To bo še posebej oplemenitilo vse moje lepe spomine.

Uspešno delo vam želim in še enkrat srčna hvala

Meta Gašperšič