Vabljeni k sodelovanju v Tednu vseživljenjskega učenja 2019 - priprave so se že začele!

24.12.2018

Dragi soustvarjalci dogodkov Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) in vsi tisti, ki bi to še postali! Priprave na TVU 2019 so se že začele!

Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi organizatorjev ali izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. Z njim želimo pokazati, kako vseživljenjsko učenje lahko izboljša življenje in možnosti državljanov tako na osebni kot na strokovni ravni.

Želimo, da se naš glas sliši, zato vas vabimo k sodelovanju v TVU 2019!

Prireditve bodo potekale v uradnem tednu, od 10. do 19. maja 2019, v razširjenem terminu pa vse do konca junija. Zvrstile se bodo predstavitvene, izobraževalne, informativno-svetovalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Za sedaj znana skupna akcija TVU-ja 2019 je: Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (15. maj 2019). Vodilne teme bodo oblikovane v začetku leta 2019.

V kolikor bi želeli sodelovati v TVU-ju 2019 in/ali Paradi učenja 2019, vas prosimo, da nam vašo pripravljenost za sodelovanje sporočite do vključno petka, 28. decembra 2018, do 15. ure na e-pošto anita.jakse@ric-nm.si.

Informacije

Anita Jakše
07 393 45 66
031 337 758
anita.jakse@ric-nm.si

 

Financerji