Volitve predstavnika udeležencev v Svet zavoda RIC Novo mesto

21.1.2019

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi in 20. člena pravil RIC-a Novo mesto je svet zavoda, na svoji 23. seji dne 13. 11. 2018, sprejel Sklep o razpisu volitve predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih (IO) v Svet zavoda RIC Novo mesto.

V svet zavoda RIC-a Novo mesto se bo volilo enega predstavnika udeležencev IO.

Na podlagi dodatnega sklepa o izvedbi volitev, sprejetega dne 18. 1. 2019, bodo volitve za predstavnika udeležencev IO potekale od ponedeljka, 28. 1. 2019 do četrtka, 31. 1. 2019 med 8.00 in 16.00 uro v tajništvu RIC-a Novo mesto.

Informacije

Katarina Rožman
07 393 4 550, 031 745 470
katarina.rozman@ric-nm.si

Dokumenti