Zaključna konferenca projekta »Zgodnje poroke - kultura ali zloraba«

17.6.2016

Zaključne konference projekta »Zgodnje poroke - kultura ali zloraba«, ki je potekala 10. 6. 2016 v Austria Trend hotelu Ljubljana, se je udeležilo tudi 5 romskih udeležencev Osnovne šole za odrasle iz novomeških romskih naselij. Tema zgodnjih porok in predvsem zgodnjega materinstva in očetovstva je bila za njih izredno aktualna, saj je to nekaj s čimer se srečujejo vsak dan v svojem okolju. Strinjali so se, da bi se o tem moralo v romski skupnosti več govoriti in na taksen način dvigniti starostno mejo ob prvi poroki oz. prvi zanositvi. Seveda je to področje povezano z različnimi dejavniki, od bivanjskih, ekonomskih, socialnih razmer, izobrazbe... kar pa so še vedno dokaj neurejena področja. Udeleženci so se  strinjali, da je tema zgodnjih porok, spolnosti, konfliktov pri njih nekakšna tabu tema o kateri se težko pogovorijo. Po njihovem mnenju je zgodnja poroka del romske kulture, le redko oz. skoraj nikoli pa  se zgodnja poroka med dvema mladoletnima Romoma v njihovem okolju razume kot zloraba.

Galerija