Zloženka projekta

20.9.2016

V okviru projekta je nastala zloženka, ki predvsem mlade spodbuja k razmisleku o zgodnji poroki in zgodnjem materinstvu, ki sta povezana tudi z drugimi dejavniki: izobraževanjem, odraščanjem, prostim časom. Da bi z vsebinami, ki jih želimo med romsko skupnostjo spodbujati in širiti, dosegli večino Romov, smo zloženko prevedli tudi v romski jezik.

Dokumenti