Znajdem se v okolju, kjer živim

14.6.2017

"Znajdem se v okolju, kjer živim", je študijski krožek za ciljno skupino zaposlenih priseljencev, ki bi jim prav prišla pomoč pri spoznavanju novega okolja, v katerem živijo, in tudi dodatno spoznavanje slovenskega jezika. Jezik je ena izmed pomembnih ovir pri komunikaciji v vsakodnevnem življenju in na delovnem mestu.

Krožkarji bodo ob pridobivanju novega znanja z izbiro in izvedbo akcijskih ciljev krepili tudi svoje vključevanje v družbo in zavedanje, da je kakovost življenja v družbi odvisna od posameznikove pripravljenosti za sodelovanje in aktivnosti. Z aktivnim pristopom bodo v svojem okolju spodbujali spoštovanje različnosti, sodelovanje in medkulturni dialog.

Pričetek: avgust 2017

Kraj izvedbe: RIC Novo mesto

Kdaj se srečujemo: po dogovoru med krožkarji

Število vključenih: Trenutno nas je 6, lahko se nam še pridružite.

Novice iz programa

Podatki za stik:

Ana Marija Blažič
07 393 45 55
anamarija.blazic@ric-nm.si

Financerji