Zaposlitev

K sodelovanju vabimo nove zunanje sodelavce:

  • Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce
    K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošno-izobraževalnih vsebin v okviru projektov Osnovna šola za odrasle, Srednješolskih programi, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, Študijski krožki, Borza znanja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih splošno neformalnih izobraževanj.
 
 
 
 
 

Organizator izobraževanja odraslih