Študijski programi

RIC Novo mesto je študijsko središče študija na daljavo za DOBO Fakulteto za uporabne poslovne in družbene študije Maribor ter Višjo strokovno šolo.

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta samostojna zavoda, ki sodita v poslovno skupino DOBA. Sedež ima v Mariboru in je največji zasebni ponudnik izobraževalnih programov in programov usposabljanja za mladino in odrasle v Sloveniji. Je tudi prvi ponudnik online študija v Sloveniji in prva ter edina visokošolska institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila mednarodni certifikat kakovosti online študija UNIQUe, ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju.

Višješolski

Visokošolski strokovni

Magistrski

Online študij:

  • Je študij brez predavalnic, v virtualnem učnem okolju.
  • Je optimalna združitev študija z družinskim življenjem, službenimi obveznostmi in hobiji.
  • Je sodobna oblika študija, kjer večino študijskih obveznosti opravite v kraju in ob času po lastni izbiri.
  • Pri študiju vas usmerja in motivira online mentor.
  • Študirate modularno, študijske obveznosti opravljate v skupini ali individualno.

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si