Višješolski programi

Poslovni sekretar

Poslovni sekretar je edinstven program (redni in izredni) za pridobitev uporabnih znanj za podporo menedžerjem. V programu se boste usposobili za obvladovanje pisarniškega poslovanja malih, srednjih ali velikih podjetjih in učinkovito administrativno in poslovno podporo vodstvenim delavcem.

Ekonomist

V programu ekonomist boste pridobili uporabna znanja s področja komerciale, organizacije poslovanja, računovodstva ali bančništva. S študijem, ki je zasnovan tako, da boste kljub delu in družini lahko uspešno študirali, boste znali samostojno operativno voditi poslovanje malih in srednje velikih podjetji.

Velnes

V programu boste pridobili uporabna znanja za sodobne pristope za krepitev kakovosti življenja in zdravja posameznikov ter celovito organiziranje in vodenje velneških storitev. Znali boste svetovati uporabo velneških storitev, jih načrtovati, promovirati in tržiti. Z menedžerskimi znanji in znanji velnesa boste zanimivi za turistično gospodarstvo in preventivne storitve v zdravstvu.

Organizator socialne mreže

Pridobili boste praktična znanja za organiziranje in koordiniranje pomoči posameznikom, otrokom , mladostnikom, družinam in starejšim v mestu, soseski … Ljudi boste informirali, povezovali in usmerjali pri organiziranju samopomoči, prostovoljnem delu in aktivnem organiziranju prostega časa. S svojo usposobljenostjo za informiranje in nudenje prve svetovalne pomoči boste pomemba vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami.

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si