Svetovalni kotiček

Vseživljenjsko učenje je del našega vsakdana. V našem okolju je zelo veliko ponudnikov različnih izobraževalnih programov in aktivnosti, kar pomeni tudi veliko možnosti za tistega, ki išče program po svoji meri. Ob izbiri ustreznega izobraževanja (včasih pa tudi med izobraževanjem samim ali po zaključku) se lahko srečamo z različnimi vprašanji in dilemami.

V Svetovalnem kotičku nam lahko zastavite vprašanje, povezano z izobraževanjem in učenjem. Svetovalke se bomo potrudile, da bomo nanj odgovorile v najkrajšem času.

Financerji