Dobra komunikacija – pot do uspeha

Opis programa

Program krepi znanja in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, uspešno delo, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Udeleženci programa se bodo seznanili z vrstami komunikacij. Ugotovili bodo, kakšni so cilji, namen in funkcija komunikacije. Spoznali bodo napake v stilu komuniciranja, ki ga imajo, ter se naučili načel kvalitetnega pisnega komuniciranja. Krepili bodo znanje pravil pisnega in jezikovnega izražanja, telesne in besedne govorice, veščin pasivnega in aktivnega poslušanja, spoštovanja sogovornikovih vrednot in poznavanja poslovnega bontona. Naučili se bodo uporabiti IKT tehnologijo kot pripomoček za pisno komuniciranje. Razvili bodo kompetence sporazumevanja v maternem jeziku, digitalne pismenosti, socialne in državljanske kompetence, spoštovanja človekovih pravic ter učenje učenja.      

Program bomo izvajali v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

 

  1. Splošno o komunikaciji, zakoni komuniciranja in motnje v komunikaciji.
  2. Besedno in nebesedno komuniciranje.
  3. Govorica telesa.
  4. VAKOG komunikacija.
  5. Načela dobrega pisanja in pogoste slogovne napake.
  6. Besedilne vrste.
  7. Najpogostejše pravopisne napake.
  8. Elektronska sporočila.
  9. Bonton v vsakdanji rabi.
  10. Medkulturna komunikacija.

 

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Prijava in informacije

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, t: 07/ 393 45 50, e: ric@ric-nm.si

Tina Strnad, t: 07 393 45 52, 031 701 191, e: tina.strnad@ric-nm.si

Brigita Herženjak, t: 07 393 45 56, 031 746 001, e: brigita.herzenjak@ric-nm.si

Dokumenti

Financerji