Tuji jeziki za večjo mobilnost

Opis programa

Mnogo posameznikov se na zasebnih in službenih potovanjih srečuje s preprekami pri komuniciranju v tujem jeziku. Tudi potreba po mobilnosti posameznikov na različnih delovnih mestih je čedalje večja. Samostojno in samozavestno sporazumevanje v tuji deželi ter s tujci v domačem okolju, je cilj, ki ga bomo s programom dosegli. S pomočjo inovativnega pristopa, konverzacije, dela v parih in skupini ter aktivnega sodelovanja pri učenju bodo udeleženci nadgradili svoja osnovna znanja tujega jezika, pri pogovoru v tujem jeziku pa postali bolj samozavestni.

Program bomo izvajali v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

 1. Uvod in osebna predstavitev.
 2. Osnove slovnice.
 3. Besedišče vezano na temo hotel.
 4. Besedišče vezano na temo mesta in države.
 5. Besedišče vezano na temo transport.
 6. Igranje dialogov in konverzacija na temo transporta in orientacije.
 7. Besedišče vezano na temo jedi in pijače.
 8. Igranje dialogov in konverzacija na temo jedi in pijače.
 9. Besedišče na temo denarja in valute.
 10. Besedišče na temo človeško telo.
 11. Besedišče vezano na temo trgovina.
 12. Igranje dialogov in konverzacija na temo trgovine.
 13. Pregled in uporaba učnih pripomočkov, spletnih strani in drugih virov za samostojno učenje.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let z osnovnim znanjem tujega jezika, in drugi zaposleni. 

Prijava in informacije

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, t: 07/ 393 45 50, e: ric@ric-nm.si

Barbara Kočjaž, t: 05 907 57 12, 031 746 003, e: barbara.kocjaz@ric-nm.si

Dokumenti

Financerji