Vseživljenjska karierna orientacija

RIC Novo mesto je koncesionar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer za opravljanje storitev za trg dela, v nadaljevanju VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA -  UČENJE VEŠČIN VODENJA KARIERE.

V okviru Vseživljenjske karierne orientacije (VKO) izvajamo tri vrste programov, ki so namenjeni predvsem pridobivanju veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenju odločanja in uresničevanja zaposlitvenih ter kariernih ciljev. Ciljna skupina so iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in vse druge brezposelne osebe.

VKO delavnice so razdeljene v tri skupine in sicer:

Programi temeljijo na temah, ki so vezane na poznavanje delovanja trga dela, prepoznavanje kompetenc, pričakovanja delodajalcev in osnove delovne zakonodaje ter učinkovito komunikacijo, ki zajema učenje pisne in ustne samopredstavitve, nadgradnjo komunikacijskih veščin in analiziranje zaposlitvenega razgovora. 

Izvedbo delavnic financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za več informacije preberite letak.

Informacije

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65
meta.gaspersic@ric-nm.si

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Katja Volf
07 393 45 54
katja.volf@ric-nm-si

Dokumenti

Financerji