Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Projektno učenje mlajših odraslih - PUM-O je program za mlade od 15 do 26 let, ki ste zapustili šolo pred dokončanjem, niste zaposleni ali pa potrebujete pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti.

Zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • oblikovanje poklicne identitete,
  • samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti,
  • oblikovanje osebne identitete in spodbujanje družbene vzajemnosti in povezanosti.

Gre za spoznavanje drugačnega, zanimivega učenja, privlačne in razgibane vsebine dela pa prinašajo zabavna doživetja in spodbude za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljevanje šolanja in doseganje najrazličnejših osebnih ciljev.

Učenje poteka v obliki projektnega dela, ki omogoča, da lahko ustvarjate in delate v skladu s svojimi željami, interesi in sposobnostmi. Mentorji, ki delamo v programu, svetujemo pri nadaljevanju opuščenega šolanja, nudimo različne oblike učne pomoči, usmerjamo in spodbujamo pri iskanju zaposlitve ter skupaj z udeleženci ustvarjamo okoliščine za dobro počutje in pripravljenost za delo.

V programu poteka:

  1. izbirno projektno delo: splošnoizobraževalni cilji, cilji razvijanja v programu poudarjenih temeljnih zmožnosti in cilji za oblikovanje poklicne identitete in življenjskega sloga;
  2. osebni učni projekti: splošnoizobraževalni cilji, ki se prepletajo s posebnimi cilji posameznikov pri načrtovanju kariere, zaposlitvene ali izobraževalne poti ter oblikovanjem osebne naravnanosti udeleženca;
  3. interesne dejavnosti: vse skupine ciljev, odvisno od izbrane vsebine.

Program Projektno učenje mlajših odraslih, ki se po novem s kratico imenuje PUM-O, poteka od 1. junija 2016. Vključevanje v program poteka preko Zavoda RS za zaposlovanje, ki v program napotuje mlade med 15. in 26. letom, ki potrebujejo podporo na svoji izobraževalni ali poklicni poti. Število udeležencev se v skupini ves čas spreminja, saj se nekateri zaposlijo, drugi se vključijo v izobraževanje ali pa zapustijo program po izteku pogodbe. Praviloma je v skupini 15 do 24 mladih breposelnih ali iskalcev zaposlitve.

Film, ki je nastal v okviru izbirnega učnega projekta:

PUM-O PONOVI VAJO

Predstavitev programa PUM

Aktivnosti programa objavljamo tudi na Facebooku.

Informacije

Tea Sulič
07 393 45 50, 05 907 57 09, 031 305 522
tea.sulic@ric-nm.si

Projekt PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Financerji