Študijski krožki

Študijske krožke v RIC-u izvajamo žeskoraj dvajset let in so nepogrešljivi del naše ponudbe. V njih poteka učenje v majhnih skupinah od 5 do 15 ljudi, člani se učijo predvsem drug od drugega, občasno pa jim pri učenju pomagajo strokovnjaki z ustreznimi znanji. Krožke vodijo usposobljeni mentorji v sodelovanju z animatorjem, ki je tudi član kroka, ali pa se člani samostojno organizirajo in jim mentor pri tem le pomaga z nasveti.

Študijski krožki si ob začetku svojega delovanja zastavijo dva cilja – izobraževalnega in akcijskega. Z izobraževalnim ciljem si člani določijo, kaj se želijo naučiti, z akcijskim pa določijo, kako bodo njihovo novo pridobljeno znanje in spretnosti pokazali v lokalnem okolju in na ta način učili, pomagali ali spodbudili k učenju tudi druge ljudi.

Študijske krožke v RIC-u organiziramo tako, da ponudimo in predlagamo vsebino krožka skupini posameznikov, ki jih utegne zanimati ali pa zainteresirani sami predlagajo, kaj se želijo učiti. V tem primeru na RIC-u zagotovimo prostor za srečanja in pomagamo pri organizaciji krožka ter izvedbi akcijskega cilja. Zaradi odprtosti, prilagodljivosti in konkretnosti izobraževalnih vsebin učenje v študijskih krožkih so le ti primerni vse. 

V letu 2017 so delovali študijski krožki:

V letu 2018 so delovali naslednji študijski krožki:

V letu 2019 delujejo naslednji študijski krožki:

Krožki so predvsem priložnost za učenje v skupini, kjer se združuje prijetno s koristnim.

Udeležba je brezplačna, saj krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Informacije

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65
meta.gaspersic@ric-nm.si

Financerji