Hišni red

S hišnim redom urejamo nemoteno delo v osnovni šoli za odrasle ter v srednješolskih programih. Vsebuje splošne določbe, poslovni čas in uradne ure, ureja uporabo prostorov ter območja zavoda ter površine, ki sodijo v šolski prostor, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda.

Dokumenti