Koraki učečih se posameznikov za znanstveno spremembo s pomočjo Znanstvenih kavarn

Triletne izkušnje v Dolenjskih Toplicah in Podturnu pri Dolenjskih Toplicah so pokazale, da Znanstvene kavarne predstavljajo prostor, kjer so udeleženci obkroženi z množico podobno mislečih ali z ljudmi, ki so radovedni in odkrivajo nove priložnosti za učenje, stvari, ustvarjanje novih poznanstev ... Izjemna prizorišča in kraja sta tako prispevala k temu, da so se udeleženi iz dane situacije naučili nekaj novega, to spremenili v koristno in hkrati podelili lastne izkušnje o določeni znanstveni tematiki.

Ob tem smo prišli do spoznanja, da Znanstvene kavarne olajšajo pridobitev znanja v doda(t)ni smeri, da:

  • skušajo narediti znanost prijaznejšo in dostopnejšo za ljudi, predvsem nižje izobraženim in drugim ranljivim skupinam;
  • so priložnost za izobraževanje in učenje;
  • posameznike skušajo spodbujati za raziskovanje – med seboj, v organizacijah in v skupnosti;
  • s sistematičnim in inovativnim modelom se posamezniki učijo delitve znanja drug z drugim in sprejemajo drugače misleče;
  • so miselni laboratoriji eksperimentiranja;
  • učijo sočutja in vživljanja;
  • krepijo posameznikovo odprtost, radovednost in nudijo medsebojno podporo itd.
Od razumevanja, kako so se posamezniki (predvsem starejši) učili včasih, nas je misel vodila do tega, kakšni bi lahko še bili inovativni načini ali metode učenja, ki sežejo onkraj spomina šolskih zidov. Posamezniki, ujeti v vsakodnevne rutine in ustaljena prepričanja, včasih pozabijo, da imajo pri učenju opraviti z branjem, raziskovanjem in brskanjem po različnih knjigah ali prispevkih. Naposled Znanstvene kavarne pozivajo k razvoju bolj ali manj ozaveščenih posameznikov in skupin, da lastne izkušnje delijo ter se zavedajo, da znanje imajo in ga na novo pridobivajo, oboje povežejo in posredujejo naprej.
 
Pri organizaciji Znanstvenih kavarn so imeli ključno vlogo prav vsi deležniki – občine, občanke in občani, tudi prebivalci ostalih občin, strokovna javnost, javne ustanove ter krajevne in vaške skupnosti v kraju, kjer se organizirajo dogodki. Pri oblikovanju dogodkov smo naleteli na veliko podporo ključnih deležnikov, tj. Občine Dolenjske Toplice, krajevne in vaške skupnosti, prostovoljnega gasilskega društva, različnih lokalnih društev itd., ki so nam omogočili skupne prostore in tako zagotavljali popolne pogoje za izvedbo Znanstvenih kavarn.
 

Od začetka delovanja študijskega krožka, tj. maja 2018 pa do konca septembra 2020 je bilo izvedenih 11 dogodkov, na katerih je gostovalo 9 različnih strokovnjakov. Na dogodkih Znanstvenih kavarn se je v zadnjih treh letih udeležilo 23 aktivnih in stalno prisotnih članov in ocenjujemo 200 pasivnih ter različnih udeležencev, odvisno glede na tematiko in zanimanja.

Na te mestu predstavljamo rezultat triletnega izvajanja študijskega krožka Znanstvene kavarne v krajih v Dolenjskih Toplicah in Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, in sicer publikacijo z naslovom Koraki učečih se posameznikov za znanstveno spremembo s pomočjo Znanstvenih kavarn.
 
V njej opisujemo branje, raziskovanje, brskanje po različnih knjigah ali znanstvenih prispevkih, kar pomeni, da učenje ni le individualni »solo« ali enkratni konstrukt, ampak je potrebnih več zaporednih korakov učečih se posameznikov. V kolikor povežemo učni proces med posamezniki, okoljem in Znanstvenimi kavarnami, lahko s tem modelom računamo na dolgoročne učinke. Učinke, preko katerih je mogoče izgraditi veščine, da bi bili ljudje sposobni sami razvozlati še tako zapletene gordijske vozle pri različnih (znanstvenih) tematikah. Se srečali v kraju, kjer bi povzeli pogumne razprave, se lotevali postopkov raziskovanja z vso znanstveno občutljivostjo, bili drzni in neustrašni v iskanju ter previdni pri interpretiranju ali postavljanju zaključkov. Torej, da je vredno tisto, kar je znano iz preteklosti, a hkrati vredno, da se dopolnjuje z dodatnim znanjem sedanjosti – z znanjem, preko katerega prodre in vznikne nekaj drugačnega ali novega.

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media