Razpis za zunanje sodelavke za delo v programu socialne aktivacije

K občasnemu sodelovanju vabimo zunanje sodelavke za izvajanje aktivnosti v programih socialne aktivacije, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine romskih žensk. Program se izvaja načeloma trikrat tedensko v dopoldanskem času v prostorih RIC-a, občasno tudi na terenu v lokalnem okolju.  Zunanja sodelavka mora izpolnjevati 1. ali 2. spodaj naveden kriterij:

1. KRITERIJ

  • ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. list. RS, št. 46/06 in 8/17) in
  • ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur in sicer na naslednjih vsebinskih področjih (znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine romske etnične skupnosti) in/ali znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in
  • ima najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj v obdobju med leti 2014 in 2018 na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine romske etnične skupnosti.

2. KRITERIJ

  • ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe,
  • ima najmanj 1 (eno) leto delovnih izkušenj v obdobju med leti 2014 in 2018 na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine romske etnične skupnosti  in
  • ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo romski koordinator ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik

             ali

  • ima zaključeno vsaj 5. stopnjo izobrazbe in
  • ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine romske etnične skupnosti.

 

 

Za podrobnejše informacije se lahko oglasite osebno, pokličete ali pišete Katji Volf na katja.volf@ric-nm.si ali 040 439 745.

 

Pisne prijave z Europass življenjepisom in dokazili (fotokopija diplome, strokovnega izpita, pridobljene pedagoško andragoške izobrazbe, izobraževalne in druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) sprejemamo skozi celo leto na naslov:

 

RIC Novo mesto

Topliška cesta 2

8000 Novo mesto

s pripisom »Socialna aktivacija«

 

ali po e-pošti katja.volf@ric-nm.si.

 

Veseli bomo, če se boste odločili za sodelovanje z nami.

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media