V RIC-u delovno srečanje partnerjev projekta FINALLY

RIC je konec lanskega leta začel izvajati projekt Finančna pismenost za Rome/Financial Literacy for the Roma (FINALLY).

Cilj projekta je izboljšati finančno pismenost med Romi in poznavanje različnih potrošniških storitev. V projektu bomo razvili izobraževalni program in posebna učna gradiva, ki bodo prilagojena potrebam romske manjšine in usmerjena v pridobivanje praktičnih veščin, kar lahko pripomore k večji kakovosti njihovega življenja. Poleg tega bo projekt FINALLY za RIC pomenil svojevrstno priložnost, da izmenjamo dobre prakse med državami na področju finančnega izobraževanja in romske tematike ter razširimo svojo mrežo partnerskih organizacij.

Projekt Grundtvig FINALLY bo potekal do konca oktobra 2015 v okviru programa Vseživljenjsko učenje Grundtvig večstranski projekti/Grundtvig Multilateral Projects. V partnerstvu, ki ga vodi RIC Novo mesto, sodeluje še šest partnerjev iz Italije, Slovaške, Bolgarije, Grčije in Srbije.

Prvo projektno srečanje partnerjev bo potekalo v RIC Novo mesto, od 30. 1. do 1. 2. 2013, sodelovalo bo okrog 20 udeležencev.

Kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

 

Financerji

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media