V Škocjanu sklenili, na Otočcu otvorili program UŽU – Beremo in pišemo skupaj

Program UŽU – Berem in pišemo skupaj smo v izobraževalni sezoni 2012/2013 lahko omogočili za dve skupini staršev in otrok. Najprej smo začeli na Osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu, kjer smo se srečevali od novembra 2012 do marca 2013. Otroci in starši so v programu odkrivali nove vsebine, se skupaj posvečali različnim nalogam in aktivnostim, ob tem pa smo se tudi zabavali. Učiteljice v programu smo izpeljale različne projekte, ki so ponujali priložnost za različne oblike dela, od predavanj in pogovora, samostojnega dela, različnih socialnih iger in nastopanja, do dela v paru ali skupinskih nalog.

Vsebine srečanj v letu 2013 so bile: Motivacija za učenje – pisanje, Računalnik kot vir informacij, Z igro do znanja - didaktične igre, Vpliv novejših tehnologij na otrokov razvoj, Komunikacija in medsebojni odnosi, Priprava na govorni nastop, Pomagajmo pri učenju, Igrajmo se gledališče in Domača naloga. Na zaključnem srečanju smo podelili potrdila in izpeljali evalvacijo programa, ki je potrdila zadovoljstvo staršev in otrok.

Vključenih je bilo 12 staršev in 13 otrok, 11 jih je prejelo javnoveljavno potrdilo, ena udeleženka pa zaradi manjše udeležbe interno RIC-evo potrdilo. Še posebej prijetno, ustvarjalno in zabavno je bilo srečanje, na katerem smo v okviru projekta Igrajmo se gledališče uprizorili lutkovno igrico Živali in debela repa. Hvala staršem, otrokom in šoli za uspešno in koristno sodelovanje.

Ko se je program v Škocjanu iztekal, smo se na predstavitvah in pri animaciji udeležencev trudili na Osnovni šoli Otočec, kjer smo program začeli konec februarja 2013. Do sedaj smo se srečali že sedemkrat in sicer vsak četrtek popoldan. Vključenih je 14 staršev in 16 otrok, naša druženja pa so pestra, razgibana in zelo ustvarjalna.

Posvečali smo se branju, kako lahko starši pomagajo otroku pri učenju in domačih nalogah, se učili in sladkali v času velikonočnih praznikov, pa tudi z učnimi težavami smo se spopadli. Komunikacija z otrokom in učni koraki za uspešno učenje sta bili prav tako zanimivi temi.  Za nami je približno polovica programa, zato nas čaka še veliko koristnih vsebin. Izkoristili bomo tople pomladne dni, zato bomo srečanja izpeljali tudi zunaj v naravi.

Kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media