Pomoč Romom pri socializaciji

Program Romom nudi bogat spekter dejavnosti, tako v zavodu kot v samih romskih naseljih. S pomočjo programa želimo Rome spodbuditi k večjemu vključevanju v različne programe, spodbujati romske starše za sodelovanje s šolami ter kvalitetnejše opravljanje starševske vloge, informirati Rome o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih, spodbujati posamezne izvajalce javnega dela k nadgrajevanju dela z odraslimi tudi v okolju, kjer Romi živijo, prispevati k izboljšanju medsebojnih odnosov na različnih nivojih in področjih sobivanja ter širjenju primerov dobre prakse na področju socializacije in integracije Romov.

Cilji programa so:

  • prispevati k večji integraciji, osveščenosti in boljši kakovost življenja romskih otrok, mladostnikov in družin,
  • spodbujati ohranjanje romske kulture,
  • prispevati k zmanjševanju predsodkov in stereotipov o romski skupnosti pri večinski populaciji in tudi stereotipov o večinski populaciji v romski skupnosti.

Zaposleni v programu nudijo učno pomoč tudi romskim učencem v zadnjem triletju osnovne šole, v osnovni šoli za odrasle in romskim dijakom.

Program poteka preko javnih del. Za udeležence je brezplačen, saj ga sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

Informacije

Tea Sulič
05 907 57 15, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Galerija

Financerji