POKI

V želji, da postane nenehno izboljševanje kakovosti stalnica pri našem delu v izobraževanju odraslih, smo se vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. V projekt smo se prvič vključili leta 2005, v letu 2014 pa smo že četrtič dobili pravico do uporabe zelenega znaka POKI, ki ga smemo uporabljati do 31. 12. 2016.

Kot nosilca omenjenega znaka nas odlikujejo:

  • organizirana skrb za kakovost ponudbe,
  • ugotavljanje in analiza potreb po izobraževanju skupine udeležencev in posameznika,
  • kakovostni pogovori s posameznim udeležencem pred vključitvijo v program,
  • izdelava uporabnega osebnega načrta izobraževanja,
  • pripravljeni interni učbeniki in učna gradiva, e-gradiva,
  • načrtovanje dela in predstavitev rezultatov na področju kakovosti v ključnih dokumentih zavoda,
  • vključevanje zunanjih sodelavcev in partnerjev v razvoj sistema kakovosti,
  • skupina za kakovost, ki si sistematično prizadeva za nenehne izboljšave in njihovo uresničevanje.

Zadovoljstvo in dobro počutje naših udeležencev je ena od naših prednostnih nalog, ki ji želimo slediti, zato je v vsaki predavalnici na voljo knjiga vtisov. Veseli bomo, če boste z nami delili svoje misli ob obisku naših dogodkov ali nam zaupali, kaj je še posebej naredilo vtis na vas. Vaši zapisi nam bodo potrdili, da cenite naše delo, ali pa nas spodbudili, da se bomo za vas še bolj trudili.

V tajništvu se nahaja tudi knjiga pohval in pripomb, ki je namenjena vsem našim udeležencem in obiskovalcem, da vanjo zapišete vse tiste pohvale in pripombe, ki bi nam pomagale, da kakovost svojega dela še izboljšamo, hkrati pa nas usmerile na pot, ki bo čim bližja vašim željam in pričakovanjem.