Spoštovani obiskovalci!

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki nadaljuje bogato tradicijo organiziranega izobraževanja odraslih na Dolenjskem. Ta se je začela leta 1959 z ustanovitvijo Okrajnega zavoda za izobraževanje odraslih in se nadaljevalo za kratek čas v Ljudski univerzi, ki se je leta 1966 priključila Zavodu za izobraževanje in produktivnost dela. Njegov pravni naslednik je RIC Novo mesto, ki je bil 5. 9. 1994 uradno registriran in je začel s svojo prvo izobraževalno sezono. Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Novo mesto, ki tudi zagotavlja prostore za naše delovanje.

Organizacija našega dela je zasnovana na osnovi ponudbe programskih skupin, vse bolj pa sledi zakonitostim projektnega načina dela, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija. V programe vključujemo različne ciljne skupine, prednost pa dajemo ranljivim skupinam in ljudem z manj priložnostmi. Velik del naše ponudbe je sofinanciran iz sredstev občinskega, državnega in evropskega proračuna, zato je (skoraj) brezplačen in dostopen vsem. Vključujemo se v različna partnerstva, od leta 2015 smo tudi člani ZiSS - Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije.

Iskanje drugačnosti v znanju, ustvarjanju in delovanju pomeni spreminjanje starih navad, omogoča inovativnost, izvirnost in prinaša večjo motivacijo, nove izzive in priložnosti. 

Marjeta Gašperšič in kolektiv