Družini prijazno podjetje

"Certifikat Družini prijazno podjetje pomeni za RIC Novo mesto spodbudo za ustvarjanje okolja in pogojev za delo, v katerih bomo zaposleni uspešno združevali poklicne cilje in naloge z osebnim življenjem. Pomeni spodbudo za odprt, zrel dialog, iskanje možnosti in kompromisov za večje zadovoljstvo vseh v kolektivu, kar bodo gotovo prepoznali tudi naši udeleženci in partnerji." Marjeta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto.

Naši izbrani ukrepi:

 • Fleksibilni delovni čas
 • Otroški časovni bonus
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Izboljševanje/Inovacije v delovnih procesih
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Druženje med zaposlenimi
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Individualni načrti kariernega razvoja
 • Obdarovanje otrok zaposlenih

Zaposleni lahko predlagajo spremembe, izboljšave in po različnih poteh prispevajo svoje ideje in pobude, povezane z določenimi ukrepi. Aktivno sodelujejo v postopkih realizacije posameznih ukrepov, kar je tudi namen certifikata Družni prijazno podjetje. Izboljšujejo splošno klimo, odnos do delovnega okolja in sodelavcev ter dosegajo večjo kvaliteto svojega poklicnega in zasebnega življenja. Sodelujejo v evalvacijah in drugih postopkih pridobivanja povratnih informacij o uvajanju oz. implementaciji posameznih ukrepov.

Po pridobljenem osnovnem certifikatu sledi triletno obdobje uvajanja ukrepov in uspešno izpeljane aktivnosti pomenijo izhodišče, da RIC Novo mesto pridobi polni certifikat.

Postopek pridobitve osnovnega certifikata znaša 4,434,00 €, od tega je 80 % ali 3.547,20 € sofinanciranje iz sredstev ESS, 20 % ali 886,80 € pa je prispevek RIC-a.

Dogodki in aktivnosti

Jesensko druženje zaposlenih v Berryshki, september 2017

Božična obdaritev otrok, december 2016

Prečudovit decembrski izlet zaposlenih na Kras in v Trst, december 2016

Nekaj minutna gibalnica za vse zaposlene, november 2016

Martinov piknik pod Gorjanci, november 2016

Letno srečanje imetnikov certifikata DPP, september 2016

Informacije

Tea Sulič
05 907 57 15, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Financerji