Standard kakovosti ISO 9001

V našem zavodu smo januarja 2013 vzpostavili sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. ISO 9001 je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti. Standard temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse.

V juniju 2018 smo uspešno izvedli prehod na standard ISO 9001:2018. Z uspešno certifikacijo dokazujemo zavedanost kakovosti in zadovoljstu udeležencev ter vseh zainteresiranih strani.