Svetovalno središče Novo mesto

Naše svetovalno središče deluje od leta 2001 dalje in je eno izmed 14 slovenskih svetovalnih središč. Pomoč je brezplačna, saj dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Nudimo vam nasvete pri vključitvi v izobraževalne programe tako za prosti čas kot za vpis v srednjo šolo ali študij. Svetujemo vam pri odločitvah pri izbiri primernega izobraževanja ter podporo tekom izobraževanja.

Poleg Svetovalnega središča Novo mesto smo izvajali tudi podporno dejavnost svetovanja za brezposlene z namenom krepitve kompetenc za večjo konkurenčnost na trgu dela. V letih 2015 in 2016 je bila dejavnost financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Svetovalno središče Novo mesto deluje tudi izven sedeža Svetovalnega središča.

Urnik dislokacij v letu 2017 bo objavljen v kratkem.

Kontakt:

Svetovalni telefon: 07 393 45 52, 031 746 002

Svetovanje po e-pošti: svetovalno.sredisce@ric-nm.si

Osebno svetovanje v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto (Topliška 2, 8000 Novo mesto). Za osebni obisk v času uradnih ur se predhodno naročite po telefonu.

  • sreda: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • četrtek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
V obdobju od julija do avgusta bodo uradne ure potekale ob sredah in četrtkih od 9.00 do 12.00. Dislokacije v tem obdobju ne bodo delovale.

Video Svetovanje za znanje

/BHR2glsMXV8

 

Galerija

Financerji