Osnovna šola za odrasle

Program je namenjen vsem, ki niste dokončali redne osnovne šole. Za udeležence je brezplačen, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je zastavljen tako, da lahko razred zaključite v šestih mesecih in imate možnost v enem šolskem letu uspešno opraviti dva razreda. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Prednosti izobraževanja pri nas:

  • ob vpisu opravimo uvodni pogovor in morebitno priznavanje predhodno pridobljenega znanja,
  • omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju,
  • skupaj z vami pripravimo osebni izobraževalni načrt,
  • skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v izobraževalnem procesu,
  • uporabljamo e-učilnico, ki omogoča pravočasno informiranje in obveščanje udeležencev, objavo urnikov, gradiva in e-gradiva, objavo rednih in izrednih izpitnih rokov ...

Predmetnik in učni načrt

Predmetnik in učni načrti osnovne šole za odrasle sledijo ciljem rednega osnovnošolskega izobraževanja, vendar omogočajo izvajanje različnih načinov in oblik dela, ki se najbolj prilagajajo posameznikovim potrebam in možnostim.

Vpis in predavanja

V osnovno šolo za odrasle vpisujemo skozi celo leto. Predavanja organiziramo v popoldanskem času in izvajamo v dveh semestrih - od septembra do januarja (1. semester) in od februarja do junija (2. semester).

Ob vpisu je potrebno priložiti:

  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdila o pridobljenem dodatnem znanju (npr. tečaji računalništva, jezikov, seminarji, usposabljanja ...)

Video

UiChSMmG_98

Informacije

Stanka Papež
05 907 57 14, 041 996 478
stanka.papez@ric-nm.si

Dokumenti

Galerija

Financerji