Certifikati

V našem zavodu stremimo h kakovostnemu delovanju na vseh področjih našega dela. Pridobljeni certifikati, znaki in druge listine nam pomenijo priznanje in potrditev, da smo že dosegli nekatere zastavljene cilje ter da smo na pravi poti.

ISO 9001:2008

ISIO

POKI

Ekspertna zunanja evalvacija

Družini prijazno podjetje