Študijski krožki

Študijske krožke v RIC-u izvajamo že več kot desetletje in so nepogrešljivi del naše ponudbe. V njih poteka učenje v majhnih skupinah od 5 do 15 ljudi, člani se učijo predvsem drug od drugega, občasno pa jim pri njihovem učenju pomagajo strokovnjaki z ustreznimi znanji. Krožke vodijo usposobljeni mentorji v sodelovanju z enim od članov krožka ali pa se člani samostojno organizirajo in jim mentor pri tem le pomaga z nasveti.

Študijski krožki si ob začetku svojega delovanja zastavijo dva cilja – izobraževalnega in akcijskega. Z izobraževalnim ciljem si člani določijo, kaj se želijo naučiti, z akcijskim pa določijo, kako bodo njihovo novo pridobljeno znanje in spretnosti pokazali v lokalnem okolju in na ta način učili, pomagali ali spodbudili k učenju tudi druge ljudi.

Študijske krožke v RIC-u organiziramo tako, da ponudimo in predlagamo vsebino krožka skupini posameznikov ponudimo vsebino, ki jih utegne zanimati ali pa odrasli sami predlagajo, kaj se želijo učiti. V tem primeru na RIC-u zagotovimo prostor za srečanja, pomagamo pri organizaciji krožka ter izvedbi akcijskega cilja. Zaradi odprtosti, prilagodljivosti in konkretnosti izobraževalnih vsebin učenje v študijskih krožkih so le ti primerni tudi za zaposlene ali strokovnjake, ki delujejo na različnih področjih. Pridobljena znanja in veščine zaposleni tako udejanjajo v svojem delovnem okolju ali jih uporabljajo za razvoj novih vsebin.

V letu 2017 delujejo naslednji študijski krožki:

-          Beremo skupaj (krožek vodita mentorica Marjeta Gašperšič, animatorka je Elizabeta Vardijan)

-          Gibljive slike mladih (krožek vodi mentorica Zvonka Potočar)

-          Klopice povezujejo (krožek vodi mentorica Zvonka Potočar)

-          Eko – kreacije (krožek vodi mentorica Marjeta Gašperšič)

-          Zdravje in sreča v glini (krožek vodi mentorica Ana Marija Blažič)

-          Permakulturni vrt (krožek vodi mentorica Marjeta Gašperšič)

-          Znajdem se v okolju, kjer živim (krožek vodi mentorica Ana Marija Blažič)

 

Krožki so tako predvsem priložnost za učenje v skupini, kjer se združuje prijetno s koristnim.

Udeležba je brezplačna, saj krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Informacije

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65
meta.gaspersic@ric-nm.si

Financerji