RIC PLAC

RIC PLAC je naš projekt s humanitarno gesto, ki ga izvajamo vse od jeseni 2012.

Namenjen je vsem, ki želimo v času krize, vedno večjega pomanjkanja in na drugi strani kopičenja stvari v naših domovih, na delovnih mestih, v okolju in povsod tam, kamor vstopamo, preseči takšne razmere. 

V letošnjem šolskem letu bomo spremenili koncept projekta. Aktivnosti bomo izvajali nekajkrat letno z usmerjenimi akcijami. Stvari bomo namreč zbirali za določeno osebo, družino ali ustanovo. O akcijah vas bomo obveščali na naši spletni strani ter preko drugih medijev.

Prijazno vabljeni k sodelovanju v projektu RIC PLAC.

 

Informacije

Damjana Fink
07 393 45 50, 031 745 470
damjana.fink@ric-nm.si