Česa vas niso nikoli naučili, pa je nujno za preživetje?

6.2.2015

V okviru projekta Finančna pismenost za Rome je na podlagi mednarodne raziskave, ki je bila opravljena med Romi v Sloveniji, Srbiji, Grčiji, Italiji, Bolgariji in na Slovaškem skupina strokovnjakov pripravila izobraževalni program za finančno opismenjevanje. Program je sestavljen iz štirih vsebinskih modulov (Kako čim bolj smotrno upravljati z družinskim proračunom in biti obveščen potrošnik, Kako prihraniti denar, četudi si brez službe, Razumno izposojanje denarja, Kako povečati prihodke s (samo)zaposlitvijo). Trajajo od 10 do 18 ur, skupno pa program traja 55 ur. Program finančne pismenosti je zasnovan tako, da bo lahko zanimiv tudi za druge ciljne skupine.

Konec januarja 2015 je skupina strokovnjakov na tridnevnem projektnem srečanju v Sofiji (Bolgarija) razvila tudi učna gradiva in pripomočke za izvedbo omenjenega programa, ki jih bodo v vseh sodelujočih državah preizkusili od aprila do junija 2015. V vsaki državi bo izvedeno tako pilotno usposabljanje učiteljev kot tudi pilotno usposabljanje Romov s področja finančne pismenosti. Ob koncu leta 2015 bodo nastali programi, gradiva in pripomočki v različicah jezikov vseh partnerskih držav. Aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na spletni strani www.project-finally.eu.

Vodilni partner projekta FINALLY je RIC Novo mesto. Projekt sofinancira EU v okviru programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Grundtvig večstranski projekti/Grundtvig Multilateral Projects.

 

Informacije

Mag. Gabi Ogulin Počrvina
07 393 45 712, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Financerji